Do pobrania
Regulaminy i deklaracje KS Halinów​
Deklaracja członkowska
Regulamin Klubu Sportowego Halinów
Dokumenty ubezpieczeniowe
Formularz Zgłoszeniowy Zawodnika
Informacja o Dystrybutorze Ubezpieczeń
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Informacja Administratora Danych Osobowych
Informacja o Produkcie Ubezpieczeniowym
Postanowienia Dodatkowe
Obozy sportowe
Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku