Deklaracja członkowska
Regulamin Klubu Sportowego Halinów
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział dziecka w treningach szkółki piłkarskiej