Deklaracja członkowska
Regulamin Klubu Sportowego Halinów
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział dziecka w treningach szkółki piłkarskiej
PÓŁKOLONIE ZIMA 2023 - CISIE DOKUMENTY
Karta uczestnika
Plan zajęć
ZIMOWE ZGRUPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE - BRZEG 2023 DOKUMENTY
Karta kwalifikacyjna
Lista rzeczy do zabrania
Oświadczenie rodziców Covid19
Zgodna na pomiar temperatury