Deklaracja członkowska
Regulamin Klubu Sportowego Halinów
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział dziecka w treningach szkółki piłkarskiej
Karta kwalifikacyjna - Obóz Olsztyn
Karta kwalifikacyjna - Obóz Wilkasy
Karta kwalifikacyjna - Obóz Stacjonarny